Elektronisch vignet in Tsjechië volgens verordening nr. 480/2020 Sb. ČR betreffende tijdelijke heffingen voor het gebruik van wegen Kaart van tolwegen in Tsjechië 2024

Map
404 404
404 404

Wie is verplicht om een Tsjechisch elektronisch wegenvignet te kopen?

bir iki uch turt besh

De verplichting om een Tsjechisch elektronisch wegenvignet aan te schaffen geldt voor motorvoertuigen met ten minste vier wielen en een maximale toegestane massa van 3,5 ton. Deze verplichting geldt niet voor aanhangwagens en motorfietsen.

Vanaf 1 maart 2024 wordt volgens de Europese richtlijn een dagvignet ingevoerd voor voertuigen, een tarief voor hybride auto's, en worden de huidige tarieven voor wegenvignetten in de Tsjechische Republiek aangepast.

Controle en boetes


De controlerende autoriteiten van de Politie van de Tsjechische Republiek en de Douane van de Tsjechische Republiek zullen aan de hand van het kenteken van de auto controleren of er een geldig Tsjechisch elektronisch wegenvignet aanwezig is, of dat de auto vrijgesteld is van tol.

De controle zal rechtstreeks worden uitgevoerd op het betaalde gedeelte van de snelweg met behulp van patrouillewagens die zijn uitgerust met een videosysteem voor het herkennen van het kenteken, of via een externe verbinding met controleportalen, evenals door controles op nabijgelegen rustplaatsen en parkeerterreinen.

Boetetarieven

Een bestuurder die door het systeem wordt betrapt op een tolweg zonder een geldig Tsjechisch elektronisch wegenvignet (tenzij de auto vrijgesteld is van tol), riskeert een boete tot 20.000 CZK.
De controle zal ook van toepassing zijn op gevallen van onrechtmatig gebruik van de vrijstellingsregeling. Als een natuurlijke persoon of rechtspersoon een verzoek om vrijstelling van tol indient zonder recht op vrijstelling, door opzettelijke misleiding van het systeem, kan de boete oplopen tot 100.000 CZK. Als een tolweg in Tsjechië wordt gebruikt door een auto waarop vrijstelling van toepassing is, maar de bestuurder dient desondanks geen vereiste verklaring in, ondanks wettelijke vereisten, riskeert de bestuurder een boete van 5.000 CZK. Dezelfde boete geldt voor degenen die binnen tien werkdagen niet aan het Staatsfonds voor Transportinfrastructuur melden dat er geen reden meer is voor vrijstelling.

Wat gebeurt er met de verzamelde gegevens en foto's?

Naast het lezen van het kenteken van de auto en het verifiëren van de gegevens van het Tsjechische wegenvignet, wordt er ook een foto van de auto gemaakt als de auto niet vrijgesteld is van tol en er geen geldig elektronisch vignet aanwezig is. Onmiddellijk na ontvangst van de foto zal de software de foto scheiden van de gegevens, waarna alleen de gegevens worden verwerkt en naar het controlesysteem worden verzonden.

Binnen het systeem van het elektronische wegenvignet worden foto's niet gebruikt. Ze worden alleen bewaard gedurende de vastgestelde periode, waarin de Tsjechische politie of douaneautoriteiten deze kunnen opvragen in geval van administratieve procedures. Na het verstrijken van de vastgestelde periode worden de foto's automatisch verwijderd.