Информације о возилу

Држава у којој је регистровано возило

DE RO HU PL UA AT

Регистрациона ознака возила

-

Унесите бројеве и слова без размака, цртица, дијакритичких или специјалних знакова

404

За контролу поновите унос броја регистарске таблице возила

Датум почетка важења вињете

404

Изаберите датум почетка важења вињете. Почетак важења сва три типа електронске вињете може бити одложен за три месеца од куповине.

404

Возило ради на природни гас (CNG) или биометан. Пажња: не односи се на возила на LPG (на гас)

404
1 дан
15.507.75 barg
404
10 дана
17.908.95 barg
404
30 дана
25.9012.95 barg
404
1 година
100.0050.00 barg

*у цену је урачунат ПДВ и услуга

Контакт подаци

На ову е-мејл адресу добићете потврду о уплати путарине.

Плаћање

Банкарском картицом

Прегледне информације

Аутомобил

Није прецизирано

Период важења вињете

-

Тип вињете

-

Врста мотора

Обично гориво

Е-мејл

Није прецизирано

Број телефона

Није прецизирано

Резиме плаћања

*У цену је укључена законска путарина, укључујући и накнаду провајдера услуга

Девизни курс: 1€ = 24.71 CZK (према важећем курсу ČNB)

404

Пажљиво проверите унете податке (шифра земље у којој је извршена регистрација аутомобила, регистарски број, е-мејл адреса, почетак рока важења вињете итд.). После почетка коришћења вињете више неће бити могуће вршити измене или повраћај новца.

Обично гориво

Слажем се са условима плаћања и потврђујем тачност наведених података. Након уплате, вињета се не може поништити.